Σχετικά με εμάς

Αναλαμβάνονται ιδιωτικά και δημόσια έργα σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, με αξιοπιστία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

  • Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων και βελτιστοποίηση της διαβίωσης σε αυτά

  • Κατοχύρωση ιδιοκτησίας και δήλωσης αυτής

  • Οικονομοτεχνική ανάλυση νομιμοποίησης αυθαιρέτων

  • Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων

  • Παροχές συμβουλών ασφαλείας για κτίρια δημόσιας και ειδικής χρήσης

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών

  • Τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις

  • Μελέτες, επιβλέψεις κατασκευές οδών

  • Επιμετρήσεις υλικών και εργασιών

  • Δηλώσεις κτηματολογίου

Πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση σε δομικές κατασκευές, με εμπειρία εργοταξίου και εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ανάλυσης. Η ακαδημαϊκή μου πορεία επικεντρώθηκε στην δομική ανάλυση και έρευνα. Η τεχνική εμπειρία επεκτείνεται σε επισκευές σκυροδέματος σε ορόφους, κολώνες, σοφίτες, σκάλες από ζημιές που οφείλονται στην υγρασία, σκουριά ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες και επιτυγχάνονται με την τοποθέτηση αδιάβροχου στρώματος για την περαιτέρω προστασία του χώρου. Ενώ επιπλέον έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης σε οδούς, κατασκευές πεζόδρομων και σε άλλες δημόσιες υποδομές.

Τέλος ολοκληρώνεται με την απαραίτητη μεγάλη εξοικείωση σε χρήση υπολογιστή και πακέτα λογισμικού όπως συστήματα CAD και 3D λογισμικού (3ds Max, Blender, Photoshop), που επιτρέπουν την οπτικοποίηση και ανάλυση τεχνικών σχεδίων.